HR Schaduw Advisering

"Een adviseur die vanaf de zijlijn als uw schaduw meedenkt en adviseert"
Er wordt veel van je als leider gevraagd en verwacht. Kwalitatieve besluiten, snel, breed, doordacht, vernieuwend, zowel gericht op de business als op de mensen. Je hebt niet altijd de juiste mensen om je heen, of je hebt geen (wilt -nog- niet) de gelegenheid om in vertrouwen je overwegingen te bespreken, af te wegen en voor te bereiden voor besluitvorming. Je staat er als leider soms alleen voor. Hoe vertaal je wereldontwikkeling terug naar je organisatie, Hoe balanceer je IQ en EQ? Hoe zorg je er telkens voor dat je levert, realiseert en waarde toevoegt?

Wat ik voor jou kan betekenen:
Ik kan je als HR Schaduw-adviseur ondersteunen, bij uitdagende kwesties, projecten of vragen, waarbij je in alle vertrouwelijkheid je overwegingen tegen mij, als een zeer ervaren HR, kunt aanhouden. Ik kan met je meekijken, meedenken en mee adviseren. Je kunt mij uw dilemma's, maar ook uw plannen voorleggen en je kunt mij daarin de door jou gewenste rol toebedelen: sparringpartner, advocaat van de duivel, engelbewaarder, expert of adviseur. Ik kan samen met je alternatieven bedenken. Ik kan met je meewerken aan het uitwerken van beleid, tactische of strategische plannen. Ik kan je 'stukken' (memo's, advies, beleid) doornemen en van commentaar en advies voorzien (kwaliteit, leesbaarheid, geloofwaardigheid, consistentie en professionaliteit). Tot slot kan ik je bijstaan bij vertrouwens kwesties, waar zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid, en kwaliteit van groot belang zijn. Kortom, ik kan wellicht licht werpen op de schaduwen in jouw blikveld.