Team Coaching

Versterking van teams

Om de werking van teams te versterken, verzorg ik coaching voor uiteenlopende organisaties, op welk niveau dan ook: begeleiding en ondersteuning van besturen, directies of (management)teams in een resultaatgerichte samenwerking of verbetering van teamsamenwerking door gebruik te maken van de diversiteit in de teams en potentiƫle conflicten omzetten in kracht en glans. Werken aan respect en vertrouwen, en hervinden en herpakken in veiligheid en openheid waarin de teams 'leren leren' en 'leren samenwerken', gericht op resultaat en toekomst.

Werkwijze: nieuwe perspectieven

Ik laat de teamcoaching vaak buiten kantoor plaatsvinden. De collega's kunnen dan letterlijk afstand nemen, en elkaar in een andere context nieuwe perspectieven bieden. Ik kijk hoe de teamleden met elkaar werken, zich tot elkaar verhouden, met elkaar omgaan en communiceren. Ik hanteer graag werkvormen die de teamleden in een nieuwe orde tot elkaar brengt, om zo de gestelde doelen te bereiken. De teamleden zijn na afloop in staat de verworven kennis te verbinden met iedere collega afzonderlijk, met het werk, met de teamrollen en ieders verantwoordelijkheden daarin. Daarbij realiseren zij zich ook steeds wat dit betekent voor de omgang met de klant. Eigenaarschap, samen willen en leiderschap nemen over je zelf en je eigen keuzen, terwijl je medeverantwoordelijk bent voor het welzijn en succes van de ander en het resultaat van je organsiatie.

Resultaat: openheid en herkenning

Tijdens de coaching leren de teamleden anders te communiceren. Onderling respect en waardering zullen toenemen, en er wordt beter naar elkaar geluisterd. De collega's communiceren in een geruststellende openheid met elkaar. Geen polarisatie of compromissen, want ieder herkent zich in de teamkeuzes die gemaakt zijn.

Meer informatie

Wil je meer informatie over mogelijke thema's, werkwijze en kosten van teamcoaching, neem dan vrijblijvend contact met mij op.