Verandermanagment

Ondersteuning van het proces Bij verandermanagement draait het niet alleen om veranderingen in de structuur of werkwijze van organisaties, maar vooral ook om de verandering in de mind-set van de professionals die aan deze verandering vorm en inhoud moeten gaan geven. Daar kunnen verbeterprogramma's voor worden ingezet. Ik zet mijn ervaring graag in om dat proces te ondersteunen en samen de gewenste doelen te realiseren Dat kan op uiteenlopende manieren.

Ondersteuning bij transformatieprocessen
Door gerichte, praktische ondersteuning help ik mee bij het invoeren van transformatieprocessen in de organisatie. Ik doe dat onder meer door schaduwadvisering (begeleiding van de verantwoordelijken 'achter de schermen'), procesbegeleiding (voorzitten of begeleiden van werkconferentie gericht op veranderen) of door projectmanagement (uit uitvoeren en implementeren van de beoogde verandering).